REGULAMIN rodzinnych spotkań „KAWA U PLEBANA”

 1. Uczestnicy rodzinnych spotkań „KAWA U PLEBANA”, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.
 2. Dzieci poniżej 13-ego roku życia powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych, chyba że zostanie ustalone inaczej z organizatorem spotkań.
 3. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie salek należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. W sali zabaw, w której znajduje się wykładzina, bardzo prosimy rodziców oraz dzieci o zdejmowanie obuwia.
 5. Po skończonej zabawie, dzieci zobowiązane są to odłożenia używanych zabawek na swoje miejsce.
  Bardzo prosimy rodziców o dopilnowanie aby ich dzieci pozostawiły po sobie porządek.
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 7. W trakcie spotkań mogą być wykonywane zdjęcia, które mogą zostać opublikowane na oficjalnej stronie internetowej spotkań (www.kawauplebana.pl) oraz profilu na portalu Facebook (@kawauplebana).
  Na żądanie rodziców mogą zostać usunięte.
 8. Uczestnictwo w spotkaniach oznacza akceptację powyższego regulaminu.