Katecheza dla dorosłych – środa 20 maja 2020 godzina 20.00

Spotkanie z cyklu „Katecheza dla dorosłych” odbędzie się 17 marca o 20.00 w Świątynni.

Tematem będzie „BOSKI POCZĄTEK I FENOMEN TRWANIA KOŚCIOŁA”.

Zapraszamy!