Chwalcie łąki umajone ….

Chwalcie łąki umajone ….

Dobiega końca maj i kończy się również nasze wędrowanie po parafialnych kapliczkach i figurkach Matki Bożej znajdujących się przy naszych ulicach i domach.

W tym czasie śpiewaliśmy litanię Loretańską i pieśni Maryjne przy wybranych kapliczkach naszej parafii a także w innych miejscach jak np. podczas wycieczki rowerowej przy kapliczce parafii Św. Jana z Kęt, gdzie tamtejsi parafianie również spotykają się na majówkach.

Modlitwa, świadectwo wiary, radość przekazywania tradycji i wspólne przebywania to dar jaki otrzymaliśmy od Boga.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym wspólnym wielbieniu Maryi: księdzu Przemkowi, księdzu proboszczowi, gościowi księdzu Sławkowi misjonarzowi z Zambii, który będzie opowiadał o tym w Afryce, siostrze Kasi, siostrze Zosi, rodzinom, osobom starszym i wszystkim dzieciom – a nawet panu kierowcy MPK który się raz do nas dołączył:)

i cóż …. kolejne majówki za rok, na które już Was serdecznie zapraszamy!

Paweł

N.I.M. Nasza Inicjatywa Muzyczna

Leave us a Message